SLUDINĀJUMS

SLUDINĀJUMS

Vecāku loma

Ģimenes un skolas sadarbības uzmanības centrā ir bērna labklājība, tādēļ vecāki un skolas darbinieki sazinās, lai pārrunātu bērna gaitas skolā, kopīgi analizētu sniegumu, panākumus un grūtības, kā arī nepieciešamības gadījumā abpusēji piedalītos problēmu risināšanā.  

Interesējoties par sava bērna skolas gaitām un sniedzot nepieciešamo atbalstu, vecāki demonstrē, ka tas, ko bērns dara, ir nozīmīgi. Svarīgi, lai vecāki iepazītos un uzturētu sadarbīgas attiecības ar citu bērnu vecākiem, lai vienoti atbalstītu bērnu intereses un izglītības iestādi kopumā. 

Vecāku un likumisko pārstāvju atbildība ir: .....................................

http://www.skola2030.lv/lv/vecakiem