Pieņemšana

Pieņemšana

Lai reģistrētu bērnu Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē, ir nepieciešams:

 • zvanīt pa tālr. 22419217;
 • vai rakstīt e-pastu poludarzs29@dautkom.lv;
 • satikties ar vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.

Nepieciešami dokumenti:

 • Bērna dzimšanas apliecība (kopija); 

Lai apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ir nepieciešami:

 • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u); 
 • Ārsta izziņa, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Izziņa iesniedzama pirmajā apmeklējuma dienā.

Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi:

 • Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad, par neierašanās iemesliem, lūdzu, informējiet grupas skolotāju vai pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju pa tālr.: 22419217.
 • Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
Kārtība, kādā bērni tiek pieņemti pirmsskolas izglītības iestādē:
 • Bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi jāatved vecākiem vai to pilnvarotai personai;
 • Vecākiem jāpārliecinās, ka bērnu grupā sagaida skolotāja, pretējā gadījumā pirmsskolas izglītības iestāde nenes atbildību par bērna dzīvību;
 • Vecākiem vai to pilnvarotai personai jāpievērš uzmanība bērna veselības stāvoklim (slimu bērnu nedrīkst vest uz pirmsskolas izglītības iestādi), ārējam izskatam un līdzi atnestajām rotaļlietām;
 • Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
 • Vecākiem jāinformē iestādes darbinieki par bērna veselības īpatnībām (piem. alerģija).

Kārtība, kādā bērni tiek izņemti no pirmsskolas izglītības iestādes:

 • Grupas skolotājai jāpārliecinās, ka bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes izņem vecāki vai to pilnvarota persona;
 • Stingri aizliegts izņemt bērnu personai alkohola vai narkotisko vielu reibumā,  kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem;
 • Grupas skolotājai nedrīkst atļaut bērnam vienam atstāt iestādes teritoriju (pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma);
 • Pirmsskolas izglītības iestādei nav tiesību aizliegt vecākam izņemt bērnu, ja vien tas nav dokumentāli pamatots.