Pieņemšana

Pieņemšana

Lai reģistrētu bērnu Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē, ir nepieciešams:

  • zvanīt pa tālr. 65429256;
  • vai rakstīt e-pastu poludarzs@dautkom.lv;
  • satikties ar vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.

Nepieciešami dokumenti:

  • Bērna dzimšanas apliecība (kopija); 
  • Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (kopija).

Lai apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ir nepieciešami:

  • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u); 
  • Profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr.063/u) kopija; 
  • Ārsta izziņa, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Izziņa iesniedzama pirmajā apmeklējuma dienā.

Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi:

  • Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad, par neierašanās iemesliem, lūdzu, informējiet grupas skolotāju vai pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju pa tālr.: 65429256.
  • Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
Kārtība, kādā bērni tiek pieņemti pirmsskolas izglītības iestādē:
  • Bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi jāatved vecākiem vai to pilnvarotai personai;
  • Vecākiem jāpārliecinās, ka bērnu grupā sagaida skolotāja, pretējā gadījumā pirmsskolas izglītības iestāde nenes atbildību par bērna dzīvību;
  • Vecākiem vai to pilnvarotai personai jāpievērš uzmanība bērna veselības stāvoklim (slimu bērnu nedrīkst vest uz pirmsskolas izglītības iestādi), ārējam izskatam un līdzi atnestajām rotaļlietām;
  • Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
  • Vecākiem jāinformē iestādes darbinieki par bērna veselības īpatnībām (piem. alerģija).

Kārtība, kādā bērni tiek izņemti no pirmsskolas izglītības iestādes:

  • Grupas skolotājai jāpārliecinās, ka bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes izņem vecāki vai to pilnvarota persona;
  • Stingri aizliegts izņemt bērnu personai alkohola vai narkotisko vielu reibumā,  kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem;
  • Grupas skolotājai nedrīkst atļaut bērnam vienam atstāt iestādes teritoriju (pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma);
  • Pirmsskolas izglītības iestādei nav tiesību aizliegt vecākam izņemt bērnu, ja vien tas nav dokumentāli pamatots.