Lasītmācīšana pirmsskolā

Lasītmācīšana pirmsskolā

kk

,,(..) izglītotā sabiedrībā lasīšana ir pamatprasme, kas nepieciešama izglītībā un darbā. Bet lasīšana ir kas vairāk – tā veicina radošumu, sniedz prieku, zināšanas un mērķi. Lasošs cilvēks pilnībā iekļaujas pasaulē, tās vēsturē, kultūrā un nākotnē. Lasīšana ir veids kā runāt par dzīvi – tā liek mums domāt par to, kas mēs esam un kādas izvēles mums dzīvē ir dotas.”

(Kendall, 2009).


Š.g. 19.aprīlī Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumu „Irenas Majhžakas (I.Majchrzak) lasītmācīšanas metodika pirmsskolā”. Pasākumā piedalījās pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, 9.vidusskolas un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotājas, kā arī DU Izglītības un vadības fakultātes prodekāne, docente Sandra Zariņa.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar lasītmācīšanas metodiku, parādot labās prakses piemērus bērnu lasītprasmes sekmēšanai.
Iestādes vadītāja vietniece O.Kuksjonoka iepazīstināja klātesošos ar I.Majhžakas lasītmācīšanas metodikas posmiem un tās būtību, savukārt iestādes pedagogi rotaļnodarbību laikā dalījās pieredzē, kā bērna uzrakstītais vārds ieved viņu nozīmju pasaulē. Pedagoģes J.Kozlova, K.Leonova, N.Plotņikova un O.Šeršņova prezentēja pašu izveidoto didaktisko materiālu: grāmatas, rotaļas un spēles, kuras var izmantot gan rotaļnodarbību, gan ārpusnodarbību laikā, pievēršot uzmanību metodikas katra posma sasniedzamajam rezultātam.

IMG_7684IMG_7682IMG_7681IMG_7685


Noslēgumā pasākuma dalībnieki īpaši atzīmēja iestādes un pedagogu pēctecīgu darbu, kā arī panākumus bērnu lasītprasmes attīstīšanā.

IMG_7700IMG_7701


Ceram, ka ikkatrs guva radošas idejas, kuras mērķtiecīgi varēs izmantot savā profesionālajā darbībā.
Paldies par piedalīšanos!

Informāciju ievietoja: vad. vietn. O.Kuksjonoka

aprīlis, 2018.g.