27.marts – Starptautiskā teātra diena!

27.marts – Starptautiskā teātra diena!

teatrdzien

Teātra māksla - ta ir mūzikas, dejas, vizualās makslas, ritorikas, aktieru makslas organizkā sintēze. Tādā veidā, teatra māksla veido nocasījumus harmoniskās radošas personības audzināšanai un veicina mūsdienas izglītības mērķu sasniegšanu. Teātris – tā ir gan rotaļa, gan brīnums, gan pasaka! Teatrāla darbība un teātra veidi ir ļoti svarīgi pirmsskolas izglītības iestādē, jo tie :

  • veicina pareizo uzvedības modeli apkārtējā pasaulē;
  • paaugstina bērna kultūras līmeni;
  • iepazīstina bērnus ar bernu literatūru, mūziku, vizuālu makslu, etiketa noteikumiem, rada interesi pret tautas ierāžām un tradīcijām;
  • pilnveido bērnu iemaņas attēlot noteiktos pārdzīvojumus, mudina radīt jaunus tēlus, rosina berna domāšanu vispār;
  • arī teatrāla darbība veicina emociju un jūtu attīstīšanu, veido empātijas izjūtu un spēju pārdzīvot cita cilvēka domas un jūtas ;
  • ar teātri ir cieši saistīta runas attīstīšana, skaņu izrunas kultūras pilnveidošana, paplašināšana, izteiksmīgās runas veidošana.

Mūsu iestādes tradīcija - teātra uzvedumi, kuri tika veltīti Starptautiskajai teātra dienai.

Šogad sadarbības līguma ietvaros pie mums viesojas Lietuvas Republikas Vilņas rajona Nemenčines pilsētas bērnudārza pārstāvji, kā arī Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolnieki.

6.g.v.bērni (gr.”JĀŅTĀRPIŅI”) sagatavojuši Polijas leģendas inscenējumu „Leģenda par Vāvela pūķi” (Leganda o Smoku Wawelskim), savukārt, 4.g.v. bērni iepriecināja ar muzikālo izrādi „Pelnrušķīte”. Sadarbībā ar vecākiem tapa tērpi un dekorācijas izrādēm.

Iestādes viesi augstu novērtē gan sagatavošanas posmu, gan skolotāju darbu, gan vecāku ieguldījumu un īpaši klātesošos pārsteidza jauno aktieru uzstāšanās.

IMG_20190327_093706IMG_20190327_093147

IMG_20190329_094335IMG_20190329_095532

IMG_20190329_105757

Sakam lielu paldies visiem, kas palīdzēja organizēt ‘Teātra dienu’ mūsu iestādē!

Informāciju ievietoja: vad. vietn. O.Kuksjonoka

marts, 2019.g.