Pasaules ūdens diena

Pasaules ūdens diena

Kopš 1993. gada 22. martā visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena.

Šīs dienas tēmu ANO šogad ir veltījis ūdens un klimata pārmaiņām – un kā abi šie aspekti ir nesaraujami saistīti. Ūdens ir visas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Tāpēc šajā dienā aicinām ikvienu atcerēties to ka šī mums tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ir sargājama.

Izglītojamie kopā ar audzinātājam centās saprast, kāpēc ūdens ir tika svarīgs. Jautras spēles, zīmējumi un zilās drēbes bija šīs dienas simboli.