Tēva diena

Tēva diena

Kopš 2010. gada septembra otrā svētdiena Latvijā ir Tēva diena.

Tēva diena tiek definēta kā svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā. Tēva dienas būtība ir cildināt tētus un viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Svētki popularizē ideju, ka būt tētim ir moderni un ar to ir jālepojas.

Šogad mūsu pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēta bērnu karikatūras izstāde „Mans Supertētis”. Zīmējumos tika atspoguļots bērnu skatījums uz tēva tēlu. Kā izrādījās, bērnu zīmējumos, kolāžās, un karikatūrās tika apstiprināts apgalvojums, ka „Tētis ir dēla pirmais Supervaronis un meitas pirmā mīlestība”.

Visiem tētiem novēlam būt Supermeņiem - dzīvesgudriem, mīļošiem un drosmīgiem!

Izsākām lielu paldies visiem, kas piedalījās mūsu izstādē!

Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece V.Apolione