Rudentiņ, bagāts vīrs...

Rudentiņ, bagāts vīrs...

„Zirņi zirņi, pupas pupas
Tā bij’ laba labībiņa;
Ne grūžama, ne maļama
Tik katlā ieberama.”

29. septembrī grupiņas bērni, skolotājas un skolotāju palīgi iejutās interesantās rudens noskaņās. Svinējām Miķeļdienu.

Bērnus apciemoja pats Miķelis, lai dancotu un izdziedātu rudenīgas dziesmas un dejas.

Pēc skaistā Miķeļdienas pasākuma visi tika aicināti uz Miķeļdienas gadatirgu, kur vecāko un sagatavošanas grupu bērni pārdeva kūciņas, cepumus, vafeles, pīrāgus, pat dārzeņus un citus labumus, kurus mājās bija sarūpējuši viņi ar saviem vecākiem. Pircēji bija citu grupu bērni, kuri ar aizrautību skaitīja naudiņu (zvaigznītes).

Gaidīsim Miķeli nākamgad!

Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece V. Apolione