„Jautrās kustības mūzikas ritmā”

„Jautrās kustības mūzikas ritmā”

Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē kopš septembra tika realizēts projekts “Nodarbību cikls “Jautrās kustības mūzikas ritmā””. Projekta mērķis bija  poļu kultūras popularizēšana un veidošana jaunākā paaudzē caur poļu valodas apguvi, spēlējot vārdu un kustību spēlēs.

Četru mēnešu laikā bērniem tika organizētas integrētās rotaļnodarbības. Aizraujošā veidā audzēkņi mācījās izmantot skaņu un kustību, brīvi ritmējot tekstus poļu valodā: dzejoļus, mīklas un sakāmvārdus. Tekstus izrunāja dažādā ritmā, tempā un intonācijās, bagātinot vārdu krājumu.

 Pēdējā projekta realizācijas dienā tika organizētās jautrās stafetes. Aktivitāšu programma ietvēra spēles: “Jautri sveicināmies”, muzikāli-ritmiskā spēle “Jautrs celiņš”, “Mašīnas uz garāžu”, spēle ar bumbiņām “Vai tu proti kā es?”. Jautrās kustības mūzikas ritmā veidoja pozitīvu noskaņu. Par piedalīšanos sacensībās audzēkņi saņēma dāvanas.

Sirsnīgi pateicamies Polijas Republikas Vēstniecībai Rīgā par projekta līdzfinansējumu. Līdzekļi palīdzēja realizēt “Jautrās kustības mūzikas ritmā”, iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un mācību materiālus, ka arī interesantā un lietderīgā veidā organizēt rotaļnodarbības mazajiem Daugavpils poļiem.