Vecmāmiņas un vectētiņa diena

Vecmāmiņas un vectētiņa diena


Vecmāmiņ, par tavām siltām rokām
Šodien skan lai sirsnīgs, mīļš paldies
Par tām pasakām, par zeķītēm un cimdiem,
Un par dziesmām tevis mācītām.
Vectētiņ
, šodien paldies gribam sacīt,
Ka mācīji saprast- kas labs un, kas ļauns,
Pa darba tikuma ceļu prati mūs vadīt,
Lai dzīvi veidojot nebūtu kauns.

21. un 22. janvārī svinīgi pasākumi bija veltīti mīļajiem un gādīgajiem vecvecākiem. Pasākumos ar lielu mīlestību, atbildību un sirsnību bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus, dejoja jautras dejas.

Svētku dienas beigās visi mazbērni ar prieku uzdāvināja saviem mīļajiem vecvecākiem pašgatavotās dāvanas un atklātnes.


Informāciju sagatavoja V.Apolione