Draudzības diena

Draudzības diena

Ja tev kāds jautā:
Kas ir vissvarīgākais pasaulē?
Tad vienmēr atbildi:
Draudzība...

Februāra mēnesī viena no aktuālākajām nedēļas tēmām bērnu vidū bija  - Draudzības nedēļa.

Nedēļas garumā rotaļnodarbību laikā un ārpus tām pirmsskolas skolotājas palīdzēja bērniem izprast jēdzienus „draudzība”, „pieklājība”, „līdzjūtība”. Savukārt bērni uzņēmās iniciatīvu izplānot un organizēt svinīgo pasākumu „Draudzības diena”.

15. februārī norisinājās skolotāju un bērnu kopīgi organizētā Draudzības diena. Pasākuma gaitā audzēkņi uzdāvināja viens otram paštaisītas sirsniņus, dziedāja dziesmas par draudzību, piedalījās jautrās stafetēs un rotāļās. Svētku kulminācijas laikā pie bērniem ciemos atnāca Mīlestības pastnieks un pasniedza katram vēstuli no „slepenā” cienītāja.

Informāciju sagatavoja V.Apolione