Lielā talka

Lielā talka

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki 2021.gadā 22. aprīlī apvienoja kolektīva spēkus ar mērķi sakopt pirmsskolas iestādes apkārtni, padarot to tīrāko un pievilcīgāko.

„Tīrība un skaistums mums apkārt” - ar tādu ideju mēs uzņemamies lielās talkas dienu, kur tīrībai jāsākas no mūsu pagalmiem un pirmsskolas izglītības iestādes apkārtējas teritorijas.  Savācot rudens atbalsis, kuras atkusa kopā ar sniegu, mēs piedalāmies dabas atdzimstības skaistumā, lai ainavas mums apkārt plauks ar pavasarīgu svaigumu un siltas saules spožumu.