Grupa "Zvaniņi"

Grupa "Zvaniņi"

Grupa "Zvaniņi"

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

Gunta Stivriņa - Augstākā pedagoģiskā izglītība

Olga Šeršņova - Augstākā pedagoģiskā izglītība


Par bērniem rūpējas:

Nataļja Kondrate