Grupa "Ruķīši"

Grupa "Ruķīši"

Grupa "Rūķīši"

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

Solvita Nagle - Augstākā pedagoģiskā izglītība

Gunta Stivriņa - Augstākā pedagoģiskā izglītība


Par bērniem rūpējas:

Irina Nagle