Pasākumi

Pasākumi

 • Izlaidums 2020

  2020. gada 19. jūnijā Daugavpils 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē notika izlaidums. Bērni skaitot dzejoļus un dziedot atvadījās no bērnudārza, lai rudenī dotos pastāvīgās skolas gaitās. Vecāki ar mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem pateicās pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem par ieguldījumu, sagatavojot bērnus skolai.

 • Latviešu valodas aģentūras sadarbības projekts.

  Daugavpils pilsētas 29. poļu un 32.pirmsskolas izglītības iestādes īstenoja Latviešu valodas aģentūras sadarbības projektu.

  2020.gada jūnijā notika pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils pilsētas 29.poļu un 32.pirmsskolas izglītības iestādi projekta (Nr.8.3.1.1/16/I/002) „Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9.apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē””. Projekta mērķis ir attīstīt bērnu jaunradi, sekmējot latviešu valodas apguvi, pilnveidojot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā, darbojoties lingvistiski neviendabīgā vidē. Integrēt vietējās kopienas resursus izglītības iestādes darbā, pilnveidojot valodu mācību jomu ( latviešu valoda) un bērnu jaunradi.

 • Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

   „Pa baltu, baltu taciņu, lūk, bērnu dienas iet...”

  Sveicam visus Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

  Novēlam šo dienu ģimenēm veltīt kopābūšanai ar bērniem, lai viņu prieks un smaidi Jūs ielīksmo!