22.marts - Pasaules ūdens diena

22.marts - Pasaules ūdens diena

Картинки по запросу dzien wody

22.martā kopš 1993.gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Latvijā Pasaules ūdens diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996.gada.
Lai pievērstu ikviena cilvēka, arī pirmsskolas vecuma bērna uzmanību ūdens svarīgakai lomai mūsu dzīvē, iestādē notika dažādas aktivitātes. Atbildot uz galveno jautājumu „Kāpēc ūdens ir nepieciešams ik dienu?”, pirmsskolnieki praktiski darbojoties, iepazīstinājas ar ūdens īpašībām un tā nozīmi cilvēkam un dabai, salīdzināja dažādus ūdens agregātstāvokļus, eksperimentēja ar ūdenī šķīstošām un nešķīstošām vielām, peldošiem un grimstošiem priekšmetiem. Lai taupītu ūdens resursus, bērni kopā ar skolotājām vingrinājās mazgāt rokas pareizi, netērējot ūdeni bez vajadzības. Pēc ļoti jautrām un izzinošām aktivitātēm bērnu secinājums bija: “Ūdens ir dabas bagātība, bez kuras nevar iztikt cilvēks un citas dzīvās būtnes – augi un dzīvnieki”.

received_1872971876109873received_1872975246109536

IMG_3052IMG_3044

20180322_09164020180322_114145

Informāciju ievietoja: vad. vietn. O.Kuksjonoka

marts, 2018.g.