Veselības diena kopā ar J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēniem

Veselības diena kopā ar J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēniem


2022.gada 9.septembrī pie J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas stadionā notika Veselības dienai veltītas sporta stafetes, kurās piedalījās, skolēni un viņu skolotāji, gan vecāki un mūsu bērnudārza izglītojamie.

Pateicāmies par iespēju piedālīties kopā ar vecākiem skolēniem jautrās spēlēs.