Dzimtās valodas diena!

Dzimtās valodas diena!

Dzimtās valodas diena tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērsts sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Šogad mūsu pirmsskolas izglītības iestādes mazie Latvijas un Polijas patrioti, atzīmējot dzimtās valodas dienu, minēja mīklas par burtiem, krustvārdu mīklas, valodas rēbusus. Sagatavošanas grupas bērni piedalījās glītrakstīšanas konkursā. Paši mazākie bērni labprāt dziedāja dziesmas un piedalījās kustīgās rotaļās.